pH mínus kyslý granulát 1,5 kg

pH mínus kyslý granulát 1,5 kg
Skladom

Dodanie: do 3 dní

Záruka: 24 mesiacov

5,40 € s DPH
Hmotnosť: 1,5 kg
Kód produktu: 824702 

Prostriedok na zníženie hodnoty pH vody v bazénoch.

Použitie:

Správne nastavenie hodnoty pH vody v bazéne je nutnou podmienkou ako na dokonalú funkciu väčšiny prípravkov rady PROBAZEN®, tak pre vytvorenie príjemných podmienok na kúpanie. Voda v bazéne má mať hodnotu pH v rozmedzí 6,8-7,6. Aktuálnu hodnotu pH treba zistiť pomocou vhodného bazénového testera. Hodnota pH vyššia než 7,6 spôsobuje vo vode minerálne zákaly, môže prísť k upchaniu filtrácie, znižuje sa účinnosť dezinfekcie, dochádza k dráždeniu očí a kože. Hodnota pH nižšia ako 6,8 spôsobuje koróziu kovov a betónu, blednutie farieb, podráždenie očí a kože. Ak je pH vyššie ako 7,6, používa sa na jeho zníženie prípravok pH MINUS.
Pridaním 80 g prípravku pH MINUS na každých 10 m3 vody v bazéne sa zníži hodnotu pH približne o 0,1. Odmerané množstvo prípravku sa rozpustí vo vode v plastovom vedre a naleje sa do najhlbšej časti bazéna pri zapnutej cirkulácii vody. Po dokonalom premiešaní celej vody v bazéne sa zopakuje opätovné meranie pH a podľa jeho výsledku sa prípadne celý postup zopakuje.

Upozornenie:

Riaďte sa návodom na použitie. Nemiešajte s inými chemikáliami. Smie byť použité iba pre úpravu vody v bazénoch. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Nebezpečenstvo. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárská pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ sa dá ich vyberte. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára.

Podobné produkty

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho počítača. Viac informácií

Zadajte hľadaný výraz