Kombi tablety MINI 1,2 kg

Kombi Tablety MINI 1,2 kg
Skladom

Dodanie: do 3 dní

Záruka: 24 mesiacov

11,00 € s DPH
Hmotnosť: 1,2 kg
Kód produktu: 827102 

20 g tablety s obsahom 80 % aktívneho chlóru, zaisťujúce dezinfekciu, vyvločkovanie nečistôt pri zakalení vody a likvidáciu rias.

Použitie:

Pred aplikáciou prípravku skontrolujte pH vody príslušným testerom, nastavte hodnotu pH na 6,8 -7,4 pomocou prípravku pH MÍNUS alebo pH PLUS.
V prípade tvrdej vody sa stabilizuje jej tvrdosť prípravkom STABILIZÁTOR TVRDOSTI.
Potom sa prevedie prvotná chlorácia prípravkom CHLÓR ŠTART, všetko podľa návodu uvedeného na týchto prípravkoch.
1 ks KOMBI TABLETY MINI na 3 m3 vody v bazéne.
Toto množstvo by malo stačiť na udržanie potrebnej koncentrácie 0,3 - 0,5 mg/l aktívneho chlóru vo vode na 5 až 10 dní v závislosti na faktoroch, ktoré ovplyvňujú množstvo aktívneho chlóru vo vode, ako sú teplota vzduchu a vody, intenzita slnečného žiarenia a zaťaženie bazénu.

Upozornenie:

Riaďte sa návodom na použitie. Prípravok nesmie prísť do priameho kontaktu s fóliou, umelou hmotou alebo náterom bazénu, môže tieto materiály odfarbovať a spôsobovať biele škvrny. Nemiešajte s inými chemikáliami. Smie byť použité iba pre úpravu vody v bazénoch.

Varovanie:

Zdraviu škodlivý pri požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosah detí. Zamedzte vdychovaniu prachu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Umyte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich ide vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Odstráňte obsah/obal ako nebezpečný odpad. Uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Používajte dezinfekčné prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale.

Podobné produkty

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho počítača. Viac informácií

Zadajte hľadaný výraz