Metal Magic 1 l

Metal Magic 1 l
Skladom

Dodanie: do 3 dní

Záruka: 24 mesiacov

35,90 € s DPH
Objem: 1 l
Kód produktu: 101091 

Metal Magic 1 l

Znižuje množstvo vápnika a ďalších minerálov, odstraňuje železo, meď, striebro a ostatné kovy, rozpúšťa kovové aj vápenaté usadeniny z dna a stien bazéna bez nutnosti jeho vypúšťania, prevádzka bazéna je možná aj bezprostredne po použití prípravku.

Návod na použitie:
Pred použitím upravte hodnotu pH vody v bazéne nad 7,5. Pri bežiacej filtrácii dávkujte 0,3 – 0,6 l prípravku METAL MAGIC na 10 m3 vody priamo do bazéna.
Filtračné zariadenie ponechajte v chode 48 hodín. Potom je nutné filtráciu vyčistiť spätným preplachom. Skontrolujte a upravte pH na hodnotu 7,0 – 7,4.

Upozornenie:

Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami.
R34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie. S1/2 Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí. S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich umyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/ tvár. S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku). S56 Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Podobné produkty

Zadajte hľadaný výraz