CTX - 700 1 l

CTX - 700 1 l
Skladom

Dodanie: do 3 dní

Záruka: 24 mesiacov

35,90 € s DPH
Objem: 1 l
Kód produktu: 032300 

CTX 700 - 1 l

Tekutý prípravok slúži k odstráneniu vápenatých usadenín a škvŕn spôsobených železom v bazénovej vode. Prípravok obsahuje: 25-30g/100g kyselinu hydroxyethylidenfosfonová a 30-40g/100g 2-fosfonbután-1,2,4-trikarboxylová kyselina. Prípravok zabraňuje vytváraniu vápenatých usadenín na stenách, schodoch a dne bazéna s tvrdou vodou, udržuje cirkulačné obvody, čerpadlá a výmenníky tepla nezanesené usadeninami, odstraňuje vápenaté usadeniny vo filtri, zabraňuje vytváraniu škvŕn na stenách bazéna, ktoré môže spôsobiť vysoký obsah železa vo vode, prípravok nepení, napomáha udržiavať priezračnosť bazénovej vody, je kompatibilný s ostatnými chemikáliami CTX.

Dávkovanie:

  • Prvotná dávka: 200 ml na 10 m3 vody
  • Priebežná dávka: 100 ml na 10 mvody 1x týždenne
  • Potrebné množstvo prípravku CTX-700 rozrieďte v plastovej nádobe s vodou a rovnomerne rozlejte po celej hladine bazéna. Filtračné zariadenie ponechajte v chode.

Upozornenie:

Po dobu aplikácie prípravku a nasledujúcich 8 hodín nesmie byť v bazéne nikto prítomný.

NEBEZPEČENSTVO:

Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Odstráňte obsah/obal ako nebezpečný odpad.
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ sa dá ich vyberte. Pokračujte vo vyplachovaní. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára.

Podobné produkty

Zadajte hľadaný výraz